newz
Flere nyheder på facebook
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guldsmeden og Skorstensfejeren i Galeriget

Galeriget lægger fra på lørdag vægge og gulv til en ny udstilling. Denne gang er 2 faaborgensere
inviteret indenfor, Stina Lind og Kim Laue Christensen .

Stina Lind er nok bedst kendt som guldsmed og smykkedesigner, og er den ene halvdel af Lind og James, som har værksted i Holkegade . Stina Lind har altid arbejdet med maleri og collage, og
føler en nær sammenhæng mellem guldsmedearbejdet og de to andre udtryksformer.
”Jeg arbejder hovedsageligt med kombinationen af collage, maleri og print teknikker.De forskellige elementer søger jeg at kombinere så der opstår en særlig komposition af både harmoni og ubalance”
fortæller Stina Lind . ” Jeg kan godt lide at billedet ikke virker for `færdigt, men er et levende udtryk i bevægelse man kan dykke ind i.”

Kim Laue Christensen udstiller skulpturer i sten, som fremtræder i en abstrakt og ofte organisk form. Kim Laue Christensen er elev af Thorkild Hoffmann Larsen, som Kunstforeningen fornylig præsenterede i Galeriget.

Kim Laue Christensen har en stilfærdig tilgang til sine værker :”Mine ting er konkrete udsagn fra et rum og en tid, der er helt min egen.
Kan jeg blot skabe et kort øjeblik af kontakt mellem betragteren og skulpturen, og kan jeg blot stjæle et kort sekunds opmærksomhed, er det godt”.